ประกวดโครงการ CSR สำหรับ SMEs ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร”

Date : 07 May 2021

ทุกปีเราสร้างขยะมูลฝอยในเมืองมากถึง 2.01 พันล้านตัน โดยมีขยะอย่างน้อย 33% ที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยกว่า 23% ของปริมาณดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ส่งโครงการเพื่อสังคมขององค์กรของตนเข้าประกวด (CSR) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชน  


รางวัล

ชนะเลิศ รางวัลเงินสด   100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด           30,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


ระยะเวลาโครงการปี 2564

ก.พ. - 30 เม.ย. ระยะเวลารับสมัคร 
พ.ค.   คัดเลือกผู้สมัครและประกาศผลผู้เข้ารอบ
มิ.ย. - 21 ก.ย. กิจกรรมโครงการและการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สัปดาห์สุดท้ายเดือน ก.ย. Demo Day
สัปดาห์แรกเดือน ต.ค. การประกวดรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลในงาน TSX 2021

 

ข้อกำหนดการสมัคร 

 1. บริษัทฯ ผู้ส่งเข้าประกวด แสดงหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. โครงการที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือ เป็นการซื้อบริการสำเร็จจากผู้ให้บริการรายอื่น  


รายละเอียดการสมัคร 

 1. คำบรรยายโครงการไม่เกิน 500 คำ ** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: โอกาสขยายโครงการ (Scalability) ถ้ามี
  • กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
  • อธิบายการจัดการและผลลัพธ์ 
   • Input ประเภทขยะอาหารอินทรีย์ 
   • Process กระบวนการจัดการของเสีย         
   • Outcome ผลลัพธ์อันได้แก่ ปริมาณการลดของเสียและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น
 2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ถ้ามี 

ผู้สมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบได้สูงสุดไม่เกิน 6 หน้าในรูปแบบ pdf (ขนาด: A4, แบบอักษร: 16pt) ** โดยรวมทุกหน้าใน 1 ไฟล์ 

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัคร 
 • ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งได้ 1-3 โครงการ 

 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ มิร่า อีเมล์ info@thailandsustainability.com 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก ...

Collaborate for the Better