ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

Date : 22 Sep 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั่วทุกภาคในประเทศไทย ผู้จัดงาน TSX2020 จึงได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท โดยรางวัลจะมอบให้ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่

 

ประเภทออนกราวน์ (ประกวดในงาน Thailand Sustainability Expo 2020)

  • เจนจิรา จุ้ยผึ้ง
  • ภานุชมาทร์ แถวไธสง
  • วรัมพร รัตนอำนวยชัย
  • วริศรา พรเลิศพงศ์
  • อยุทธ์ ไชยา
 

ประเภทออนไลน์ (ส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวด)

  • คุณากร ทวิสุวรรณ
  • ช่อผกา บุญประกอบ
  • ชานนท์ อินทปัทม์
  • ธนชิต ชื่นนิรันดร์
  • ปินดา วรรณวิจิตร
 

ผู้จัดงาน TSX2020 จะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

 

ติดตามการประกวดสุนทรพจน์รอบสุดท้ายได้ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ ห้อง Seminar Room (The Mitr Room) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. และพิธีมอบรางวัล ณ WAR Stage เวลา 14.00 น. #TSX2020

Collaborate for the Better